Hovedaktiviteten under Trondheim Open er åpne atelier. Lørdag 29. og søndag 30. oktober inviterer vi deg til å komme på innsiden for å se rommene der produksjonen finner sted, og å møte menneskene bak kunsten. Over hundre kunstnere i Trøndelag åpner da dørene og ønsker deg velkommen inn på arbeidsstedet sitt. 

Her kan du se profilene til alle kunstnerne du kan besøke under Trondheim Open, klikk på navnet for å se mer om hvert enkelt.

Nederst på siden kan du også lese om de kunstneriske arbeidsfellesskapene i byen. 

Atelierfellesskapene:

Rotvoll Kunstnerkollektiv

Adresse: Arkitekt Ebbels veg 22
Åpent: Lørdag 29. okt kl 12–17
www.rotvollkunst.no

Rotvoll Kunstnerkollektiv er et nyopprettet arbeidsfellesskap for profesjonelle kunstnere innen alle kunstarter, med hovedvekt på visuell kunst og musikk. Rotvoll er et unikt arbeidssted og formidlingsarena hvor kunstnere kan samles og utveksle ideer på tvers av uttrykksformer, og næres av et felles arbeidsmiljø.

Rundt 50 kunstnere har arbeidssted i det gamle asylet, og fra høsten 2020 ble visnings- og konsertserien Rotvoll Kunstscene lansert. Visjonen er at Rotvoll Kunstnerkollektiv skal være et kulturelt kraftsenter, hvor profesjonelle aktører innen kunst og musikk sammen kan skape gode arbeidsforhold, nye samarbeid og samtidig åpne opp huset for kulturelle aktiviteter til et bredt trondheimspublikum.

Gregus Kunstnerverksteder

Adresse: Frostaveien 2c
Åpent: Søndag 30. okt kl 12–17
www.greguskunst.blogspot.no

Gregus Kunstnerverksteder er et atelierfellesskap for 11 billedkunstnere og kunsthåndverkere.

I 1988 opprettet en rekke kunstnere, hovedsakelig innenfor tekstilkunstfeltet, et atelierfellesskap i den gamle husmorskolen i Dronningens gate i samarbeid med Trondheim Kommune. I 1998 flyttet kunstnerne fra Midtbyen til den gamle margarinfabrikken i Gregus gate på Lademoen, og tok navnet Gregus Kunstnerverksteder. I august 2022 flyttet fellesskapet til midlertidige lokaler i Frostaveien 2. 

Mens de venter på at permanente atelierer settes i stand ønsker kunstnerne interesserte publikummere velkommen inn til et arbeidsfellesskap i limbo under Trondheim Open!

Lademoen Kunstnerverksteder

Adresse: Mellomveien 3a
Åpent: Søndag 30. okt kl 12–17
www.lkv.no

Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) er en bred kunstinstitusjon som inneholder et arbeidsfellesskap for over 40 profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere, produksjonsverksteder tilgjengelige for alle profesjonelle kunstnere, et internasjonalt artist-in-residence-program for kunstnere innen visuell kunst, dans, musikk, scenekunst, film, litteratur m.m. og et solid kunstnerdrevet visningsrom for samtidskunst som hittil har vært aktivt i 16 år: BABEL visningsrom for kunst.

LKV, etablert i 1993, holder til i en tidligere skolebygning fra 1906 lokalisert i gåavstand til Trondheims sentrum. Hovedbygget huser 42 atelier, samt produksjonsverksteder for arbeide med tre, metall, analogt fotografi, litografi, silketrykk, etsning og tresnitt, en keramikkovn og tre prosjektrom. I det gamle gymbygget huser vi fire leiligheter for gjestekunstnere. BABEL visningsrom for kunst holder til i leid lokale 150 m fra LKVs hovedbygg.

RAKE Arbeidsfellesskap

Adresse: Strandveien 33
Åpent: Søndag 30. okt kl 12–17
www.rakearbeidsfellesskap.com

RAKE Arbeidsfellesskap er et produksjonslokale for 12 profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere, og huser i tillegg kontoret til Trondheim Open.

I 2011 startet en gruppe nyutdannede kunstnere RAKE Arbeidsfellesskap i Yamaha-hallen på Svartlamon. Her disponeres omtrent 400 kvm bestående av atelier, mediarom, verksted- og prosjektområde samt felles kjøkken og spiseplass. Arbeidsfellesskapet disponerer i tillegg et stort uteområde med muligheter for å arbeide sommerstid.

I tillegg til selvstendig arbeid er det mange uhøytidelige møter og samtaler, med diskusjon rundt praktisk problemløsing i kunstproduksjon, søknadsskriving, fagpolitikk og annet arbeid.

Atelier Ilsvika

Adresse: Mellomila 56
Åpent: Lørdag 29. okt kl 12–17
www.atelierilsvika.no

Atelier Ilsvika et arbeids- og studiofellesskap for profesjonelle utøvere innen kreative næringer som visuell kunst, keramikk, design, foto og arkitektur.

Atelier Ilsvika holder til i den gamle Spikerfabrikken på Ilsvika og har ca 55 medlemmer på huset, fordelt på 1300 kvm. Lokalene inkluderer fotostudio, snekkerverksted, keramisk disiplin, lakk- og malingsrom, små/store prosjektrom, møterom og lager.

Atelier Ilsvika ble etablert i år 2000 ut i fra et ønske om å skape arbeidsplasser for kunst og kultur. De enkelte bedriftene og menneskene i fellesskapet jobber både individuelt og i felles skap om oppdrag for næringslivet og det offentlige.

Kunstakademiet i Trondheim

Adresse: Innherredsveien 7
Åpent: Lørdag 29. okt kl 12–17
www.kit.ntnu.no

Kunstakademiet i Trondheim (KiT) er et institutt ved NTNU som tilbyr treårig bachelor- og toårig masterstudium i billedkunst, i fagområder som maleri, grafikk, foto, skulptur, tidsbasert kunst og teori.

Under Trondheim Open åpner studentene på akademiet atelierene sine og ønsker deg velkommen inn for å bli bedre kjent med fremtidens kunstnere.

Kunstakademiet disponerer lokaler i Innherredsveien 7, som inkluderer verksteder for foto, maleri, lyd, video, grafikk, tre- og metall, samt studentatelier, universitetsbibliotek, Galleri KiT og Kunstarken. Instituttet har i dag rundt 75 studenter og 20 ansatte.

Kunstskolen i Trondheim ble etablert i 1946 av lokale kunstnere som så behovet for en profesjonell kunstutdannelse i byen. I 1979 kom skolen inn i høyskolesystemet og fra 1987 ble skolen et statlig kunstakademi. Kunstakademiet ble innlemmet i NTNU i 1996.

Frittstående atelier

Åpent: Lørdag 29. okt kl 12–17

Mange av kunstnerne i byen og fylket har frittstående atelierer. Dette er arbeidsplasser som iblant befinner seg inne i kunstnernes hjem og iblant utenfor, og som har til felles at de ikke tilhører et større, kunstnerisk atelierhus. Her har du muligheten både til å oppdage nye kunstnere og ukjente rom i byen.