Spørreundersøkelse - publikum

Denne spørreundersøkelsen er rettet mot publikum på Trondheim Open og tar 2-5 minutter å fylle ut. Vi setter stor pris på at du tar deg tid til å gi oss tilbakemelding, slik at vi kan bli en ennå bedre festival!

Var du påmeldt kunstner i år? Se egen spørreundersøkelse her: https://trondheimopen.org/kunstnerundersokelse/

Har du vært på Trondheim Open tidligere?
Hvordan ble du kjent med Trondheim Open?

Kunstmarkedet

Besøkte du Trondheim Opens Kunstmarked på K-U-K?
1 er 'svært dårlig' og 5 er 'svært bra'
1 er 'svært dårlig' og 5 er 'svært bra'
1 er 'svært dårlig' og 5 er 'svært bra'
Deltok du på andre arrangement under festivalen som et resultat av at du besøkte Kunstmarkedet og fikk informasjon om festivalen?

Trondheim Open

Hvor mange arrangement deltok du på i løpet av festivalperioden? (Kunstmarked, samtaler, workshops, utstillinger fra festivalprogrammet, åpne atelier etc)
Hvor fant du festivalprogrammet?
Har du, gjennom Trondheim Open, oppdaget noe nytt om kunstfeltet i Trøndelag?

Om deg

Er du?
Hvor ofte oppsøker du andre kulturopplevelser (teater, konsert, kino, litteraturhus etc)
Din alder
Din kjønnsidentitet
Start Over