Kunstnerundesøkelse

Denne spørreundersøkelsen er rettet mot påmeldte kunstnere på Trondheim Open 2022 og tar 2-5 minutter å fylle ut. Vi setter stor pris på at du tar deg tid til å gi oss tilbakemelding, slik at vi kan bli en ennå bedre festival!

Var du publikum i år? Se egen spørreundersøkelse her: https://trondheimopen.org/sporreundersokelse/

Hvor mange ganger har du deltatt på Trondheim Open?
Er det en selvfølge for deg å melde deg på Trondheim Open?
Har du tenkt å melde deg på neste gang (i 2024), såfremt du fortsatt bor i fylket?
Har du frittstående atelier, atelier på et arbeidsfellesskap eller går du på Kunstakademiet??
Hvilket arbeidsfellesskap holder du til hos?
1 er 'svært misfornøyd' og 5 er 'svært fornøyd'
1 er 'svært misfornøyd' og 5 er 'svært fornøyd'
1 er 'svært misfornøyd' og 5 er 'svært fornøyd'
1 er 'svært misfornøyd' og 5 er 'svært fornøyd'
1 er 'svært misfornøyd' og 5 er 'svært fornøyd'
1 er 'svært misfornøyd' og 5 er 'svært fornøyd'
1 er 'svært misfornøyd' og 5 er 'svært fornøyd'
1 er 'svært misfornøyd' og 5 er 'svært fornøyd'
1 er 'svært misfornøyd' og 5 er 'svært fornøyd'
1 er 'svært misfornøyd' og 5 er 'svært fornøyd'
1 er 'svært misfornøyd' og 5 er 'svært fornøyd'
Deltok du på Kunstmarkedet i år?
1 er ‘ikke viktig i det hele tatt’ og 5 er ‘helt nødvendig’
1 er ‘svært dårlig’ og 5 er ‘svært bra’
1 er ‘svært dårlig’ og 5 er ‘svært bra’
1 er ‘svært dårlig’ og 5 er ‘svært bra’
1 er ‘svært dårlig’ og 5 er ‘svært bra’
1 er ‘svært dårlig’ og 5 er ‘svært bra’
1 er ‘svært dårlig’ og 5 er ‘svært bra’
1 er ‘svært dårlig’ og 5 er ‘svært bra’
1 er ‘svært dårlig’ og 5 er ‘svært bra’
1 er ‘svært dårlig’ og 5 er ‘svært bra’
1 er ‘svært dårlig’ og 5 er ‘svært bra’
1 er ‘svært dårlig’ og 5 er ‘svært bra’
1 er ‘svært dårlig’ og 5 er ‘svært bra’

Om deg

Din alder
Din kjønnsidentitet
Start Over