Trondheim Open 2020: Produksjon 
30. okt – 08. nov.

En kunstners hverdag er ikke alltid så lett å beskrive. For å produsere kunst må det ofte gjøres en del for- og etterarbeid i form av både research, undersøkelse, eksperimentering, søknadsskriving, rapportering, teoretisk arbeid og økonomistyring, for å nevne noe. Vi har ulike arbeidsmetoder og produksjonsmåter, men felles for oss alle er at vi har skapt oss et rom til å jobbe med kunst, med avstand til samfunnets krav om produktivitet og nyttetenkning. Dette er, som kurator Anne Szefer Karlsen skriver, vårt største privilegium. Det kan nok likevel framstå som ukjent og kanskje noe mystisk for en utenforstående.

I atelierene rundt om i fylket jobber kunstnere med fysisk arbeid innenfor billedkunst og kunsthåndverk. Men kunstnerisk produksjon kan også foregå på et annet plan – i møter mellom mennesker, i kunstnerens møte med verden rundt seg, ved å komme fram til spørsmål, idéer og konsepter, både alene og sammen. Trondheim Open jobber for å synliggjøre kunstnerisk virksomhet og bredden av kunstlivet vi har i Trøndelag. Ved å vise fram, og å snakke om hvordan vi jobber med produksjon, og hva som skal til for å produsere, håper vi å bidra til økt debatt og refleksjon rundt kunstneren som samfunnsmessig bidragsyter og en felles forståelse av kunst som en kollektiv verdi.

Årets festivaltema er PRODUKSJON, et bredt tema med mange muligheter for fordypning. Enten du velger å besøke kunstnere for å lære mer om deres arbeid med produksjon, lytte til kunstnersamtaler og paneldebatt, komme på kunstmarkedet eller delta på workshops får du et innblikk i produksjonsarbeid og rammene vi som kunstnere arbeider innenfor.

Under høstens festival vil vi åpne dørene og vise fram hvordan kunstnerisk produksjon kan se ut. Du vil få mulighet til å snoke i atelierer, snakke med lokale kunstnere, og kanskje lære noe om både den synlige og den usynlige produksjonen. Benytt sjansen til å være nysgjerrig og still spørsmål, kanskje finner du en kunstner som er interessert i akkurat det samme som deg?Jeg er stolt av å være en del av det trønderske kunstmiljøet, her finnes så utrolig mye kunnskap og engasjement i alle ledd. Og jeg er utrolig glad for å kunne ønske deg og dine velkommen til å bli enda bedre kjent med oss under Trondheim Open 2020!

 

Inga Skålnes – Prosjektleder

Panelsamtale: Kunstnerisk produksjon

Trondheim Open arrangerte panelsamtale om kunstnerisk produksjon og til å snakke om temaet inviterte vi et knippe profiler i kunstlivet. Hva vil det si å arbeide som kunstner i dag? Hvilke forutsetninger eksisterer for gode produksjonsvilkår for kunstnere? Har kunstutdanningen en særskilt rolle i det å skape faglige møteplasser mellom studenter og det etablerte miljøet?

Medvirkende er Cathrine Hovdal Vik, direktør Kjøpmannsgata Ung Kunst, Matilde Westavik Gaustad, kunstner, Jacob Jessen, kunstner og professor ved Kunstakademiet i Trondheim i samtale med Marit K. Flåtter, redaktør i ArtScene Trondheim.

Arrangementet ble filmet og streamet med støtte fra Trondheim Kommune.

Kunstnersamtale: Anna & Azra med Hasan Daraghmeh

Anna Lian og Azra Halilovic fra kulturpodkasten «Anna & Azra bretter opp ermene» møtte Hasan Daraghmeh i en samtale om hvordan vi alle ser verden gjennom digitale enheter og hva det betyr for vår hukommelse og våre minner. Hvordan påvirker det vår forståelse av verden at alle har tilgang til å dokumentere den via en smarttelefon, men også til å manipulere den?

Hasan Daraghmeh (f. 1983 i Palestina) bor i Trondheim. Han bruker tid og rom som to viktige materialer i videoverkene sine, som ofte kjennetegnes av repetisjon og ulike typer av fordreininger av hverdagslige rom eller landskap.

Kritikersamtale: Kritikeren som bindeledd mellom kunst og publikum

Norsk Kritikerlag har opprettet en prøveordning med regionkontakter i Trøndelag og Vestland. Som en del av Trondheim Open inviterte regionkontaktene for Trøndelag, Maria Veie Sandvik og Eline Bjerkan politisk kommentator Snorre Valen til en samtale om kritikk. Kritikeren kan, gjennom sin uavhengige posisjon, åpne opp for refleksjon, vurdering og tolkningsrom i møte med kunst. I denne samtalen drøftes ulike innfallsvinkler man som betrakter kan benytte seg av i møte med et verk.

Kunstnersamtale: Annika Borg og Tina Jonsbu

Kunstnersamtalen fant sted i Annika Borgs utstilling «punkt.kontinuum» og tar utgangspunkt i det de to billedkunstnerne har til felles; deres metoder og langsomme arbeidsprosesser, som forholder seg strengt til en grunnstruktur og gitte variabler som er repetitivt og konsentrert, men likevel gir rom for uforutsigbare resultater.

Tina Jonsbu er billedkunstner som bor og arbeider i Oslo. Hun har utdannelse fra Statens høgskole for kunst og design, Bergen (1997) og avsluttet nylig sin PhD i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo (2020). Annika Borg (f.1964) er billedkunstner som bor og arbeider i Trondheim. Hun har utdannelse fra Kunstakademiet i Trondheim (1996).