Søknadsskjema - Kunstmarked
Navn
Navn
Fornavn
Etternavn

Verk 1

Verk 1
Høyde x bredde x dybde (cm)
Verk 1
Verk 1
Pris med provisjon, men uten kunstavgift. For å regne kunstners andel multipliser pris med 0,6.
Informasjon knyttet til installering eller salg. F.eks: behov for strøm/skjerm/lyd.
Maksimal filstørrelse: 2MB

Verk 2

Verk 2
Høyde x bredde x dybde (cm)
Verk 2
Verk 2
Pris med provisjon, men uten kunstavgift. For å regne kunstners andel multipliser pris med 0,6.
Informasjon knyttet til installering eller salg. F.eks: behov for strøm/skjerm/lyd.
Maksimal filstørrelse: 2MB

Verk 3

Verk 3
Høyde x bredde x dybde (cm)
Verk 3
Verk 3
Pris med provisjon, men uten kunstavgift. For å regne kunstners andel multipliser pris med 0,6.
Informasjon knyttet til installering eller salg. F.eks: behov for strøm/skjerm/lyd.
Maksimal filstørrelse: 2MB