Polina Mihajlovna Chernitskaya

Drawing, Installation, Painting, Sculpture, Print making

Atelier: Lademoen Kunstnerverksteder
Tilgjengelig for rullestol: Nei

Om:

Jag är en mångkulturell, multimedia konstnär baserad i Lademoen Kunstnerverksteder (LKV), Trondheim, Norge. Min praxis grundar sig i måleri, text och mixed-mediainstallationer och bygger på iscensättning och materialisering av det immateriella, såsom minnen, traditioner och upplevelser. Jag komponerar visuella narrativ och undersöker olika kommunikationsformer. Estetiken är inspirerad av litteratur och film från olika kulturer medan narrativet/konceptet har ett självbiografiskt ursprung.

Mitt mål är att skapa ett sammanhang mellan betraktaren och mig själv; att etablera en familjär stämning som bägge parter kan relatera till är drivet bakom praxisen. Resultatet är ett ständigt växande arkiv av visuella framställningar och en inbjudan till diskussion kring det som berör oss alla; saknad, sorg, kärlek, hem och tillhörighet. Detta blir ett sätt att positionera jaget i förhållande till min omgivning.