Bella da Silva Buxbom

Installation, Participatory practices, Sculpture, Textile, Mixed Media
http://www.bellabuxbom.com

Atelier: Frittstående Atelier / Independent studio
Tilgjengelig for rullestol: Ja

Om:

Bella da Silva Buxbom er en dansk-portugisisk billedkunstner med Mastergrad fra Kunstakademiet i Trondheim. Hun jobber primært med skulptur, tekstil og installasjon i prosjekter som ofte omhandler interdisiplinære samarbeid og sosial interaksjon. Buxbom har en eksperimentell tilnærming til materialer og medium og en særlig interesse for kunst i offentlige eller institusjonelle rom. I 2022 og 2023 disponerer hun Tempe Atelier sammen med kunstner Lena Katrine Sokki.

Bella da Silva Buxbom is a Danish-Portuguese artist with a Master’s degree from the Academy of Fine Arts in Trondheim. She primarily works with sculpture, textile and installations in projects that often deal with interdisciplinary collaboration and social interaction. Buxbom has an experimental approach to materials and a particular interest in art in public or institutional spaces. In 2022 and 2023, she works at Tempe Atelier together with artist Lena Katrine Sokki.