Trondheim Open 2016: Deltakelse
11.–13. nov

Publikums inngang til den samtidige kunsten skjer ofte i form av utstillinger, omtaler eller kunstfaglige publikasjoner. Disse formidlingsformene forteller sjelden noe om de praktiske forutsetningene for å produsere et verk eller prosjekt, og dermed fremstår kanskje produksjon av kunst som en isolert hendelse frembrakt av den ensomme kunstnerens kreative sinn. Tvert om er det heller gjennom kunstnerens møte med omgivelsene og betrakterne at kunstverket utspiller seg og tar form.

I løpet av de siste femti årene har forståelsen av publikums rolle i møte med kunst endret seg gjennomgående fra den noe passive «betrakteren» over til den mer medvirkende «deltakeren». 60- og 70-tallets performance, happenings og installasjoner integrerte ofte betrakteren i sin prosess for å realisere verket. I dag involverer flere kunstnere også publikum tidligere inn i den kreative og meningsdannende prosessen og mye av kunstproduksjonen foregår utenfor kunstens institusjonelle rammer. Flere kunstnere arbeider ute i lokalsamfunnet og med mennesker som råmateriale. Kunst er derfor på ingen måte en isolert hendelse. Atelieret er likevel et sentralt utgangspunkt for de fleste. Det er et nødvendig rom for å samle tanker og for å iverksette planer. De åpne atelierene er en av kjerneaktivitetene under Trondheim Open og under festivalhelgen inviteres publikum til å møte kunstnere på sine arbeidsplasser og til å oppleve kunst under flere omstendigheter enn gjennom utstillingen.

I Trondheim finnes det fire store atelierfellesskap som tilbyr studio og verksteder for over 100 profesjonelle kunstnere og kunsthåndverkere. Kunstakademiet huser rundt 70 studenter som også er en viktig del av byens kunstliv, og flere har også atelier utenom de store fellesskapene. Her ligger det store faglige ressurser som fortjener å vises frem ytterligere. I år har vi alliert oss med dyktige omvisere som informativt vil geleide publikum gjennom atelierfellesskapene og kunstakademiet. Vi håper du har lyst til å delta.

Margrete Abelsen – Koordinator