Trondheim Open 2014: Åpner opp byen
02.–05. okt

Det er 2014 og Trondheim Open arrangeres for tredje gang. Det er to år siden sist, og årets arrangement etterfølger to vellykkede manifestasjoner av Trondheim som kunstby. Trondheim Open vil nok gang samle kreftene i Trondheims kunstliv til en langhelg med åpne atelieer, åpne gallerier og museer, seminar og et stort omfang av kunstopplevelser. Trondheim Open har forsøkt å ta med seg erfaringer fra de tidligere arrangementene og forbedre – og samtidig utvikle konseptet. Denne gangen under parolen «åpner opp byen».

Med kunstoppleveler i Strandveiparken, byens nye uterom, med omvisninger i kunstsamlingen på St. Olavs hospital og en undersøkelse av det som rører seg på østsida av byen vår ønsker vi sammen med kunstmiljøet å åpne opp byen på flere måter. Byens kunstnere som åpner sine atelieer og inviterer publikum inn til å ta del i sine arbeidsprosesser og omgivelser er en generøs gest og grunnstein i arrangementet. Det er kunstnernes vilje til å åpne sine atelieer og arbeidsplasser som er livsvilkåret for Trondheim Open – og det takker vi alle for.

Prosjektgruppa – Trondheim Open 2014