Trondheim Open 2012: Byen gjennom kunstnerens prisme
06.–09. sept

I oktober 2011 ble det første Trondheim Open arrangert. En vellykket mobilisering av Trondheims kunstscene.

Det er viktig at det finnes et rikt utvalg av organisasjoner, institusjoner og aktører for kunst i Trondheim og regionen. Trondheim Open ønsker å understreke nødvendigheten av hverandres særegenheter, ved at vi har forskjellige roller og er avhengige av hverandres funksjon for å kunne være en dynamisk kunstscene i vekst. Dette samspillet utgjør en større helhet, som er avgjørende for at kunstens økosystem skal kunne vokse.

De siste årenes satsning på kunst og kultur i Norge som næring; der kunst blir brukt som instrumentalisering og omdømmebygging, ser man nå en sterkere tendens til selvorganisering som strategi for utøvelse av kunstnerisk frihet. Der mennesker kommer sammen for å danne nye mønstre og organisere deres egen struktur, som en spontan formdannelse uten at det er snakk om ytre styring som blir til et gjenkjennelig produkt, men en eksperimentell plattform. Hvor nye sidespor pløyes.

Trondheim Open er en selvorganisert struktur; en test site i organisk form, et rhizome. Vi som har jobbet med innholdet i TO2012 har latt oss drive av denne formen, tatt imot ideer og impulsene som har kommet, hentet frem, forkastet og funnet. Vi har behandlet årets tittel, Byen gjennom kunstnerens prisme med en åpen holdning til agendaen, hvor nysgjerrigheten har vært drivet og situasjonen ikke ferdig artikulert. TO2012 spør: Kan selvorganisering være det nye dannelsesprosjektet? Vi har diskutert byen vår via savn, Uffa, tvil, Nyhavna, film, motstand, Torget, tid, bøker, kommunens program for kunst i offentlig rom, og Generator (2007) som også var et forsøk på å snakke om samtidskunst og byprosesser. Samtalen må fortsette. Vi har løftet blikket utover denne byen og lett etter stemmer vi savner. Vi har funnet og invitert mennesker med et sjeldent driv, som vil by på sine unike kunstnerskap, samtidig som byens kunstscene inviterer til sine visningsrom, atelierer og prosjekter. Alt krysser. Alt kan oppstå.

Ann-Cathrin Hertling og Elin Andreassen – På vegne av arbeidsgruppa for Trondheim Open 2012