Heidi-Anett Haugen

Kollasj
https://cargocollective.com/heidianetthaugen

Atelier: Frittstående Atelier / Independent studio
Tilgjengelig for rullestol: Nei

Om:

Heidi-Anett Haugen (f.1985), Norge. Bor og jobber i Trondheim, Norge.

Heidi-Anett Haugen er forfatter og billedkunstner med en MFA i kunst fra Kunstakademiet i Trondheim. Kunstneren jobber hovedsakelig med analog collage, klippet med saks og skalpell, og limt for hånd. Materialer som brukes er gamle blader, kasserte bøker fra biblioteker, bruktbutikker, reklame og aviser. Mennesker og natur er ofte en del av Haugens bildespråk, og formidler eksistensielle forhold fra et feministisk perspektiv. Hun ser på collagene sine som en form for poesi i måten utklippene er nøye utvalgt og montert, og uttrykker en essens som er større enn bitene. Haugen er forfatter av romanen «Kuk og hjarta» og boksingelen «Mor mi er ein elg», utgitt av Flamme Forlag. Begge bøkene har collagene hennes på omslaget. Kunstneren har vist sine arbeider på gruppeutstillinger Den Nordnorske Kunstutstilling (2022); Galleri KiT, Trondheim (2019); Trøndelagsutstillingen (2017); og hadde soloutstilling på Galleri Blunk, Trondheim (2019).

/

Heidi-Anett Haugen (b.1985), Norway. Lives and works in Trondheim, Norway.

Heidi-Anett Haugen is an author and visual artist with an MFA in Fine Arts from the Trondheim Academy of Fine Art, Norway. The artist mainly works with analog collage, cut with scissors and scalpel, and glued by hand. Materials used are old magazines, discarded books from libraries, second-hand shops, advertising, and newspapers. Humans and nature are often part of Haugen’s imagery, conveying existential matters posed from a feminist perspective. She sees her collages as a form of poetry in the way the clippings are carefully chosen and mounted, expressing an essence greater than its pieces. Haugen is the author of the fiction novel “Kuk og hjarta” (Cock and Heart) and the fiction chapbook “Mor mi er ein elg” (My Mother is a Moose), published by Flamme Forlag. Both books feature her collages on the cover. The artist has shown her work at group exhibitions Den Nordnorske Kunstutstilling (2022); Galleri KiT, Trondheim (2019); Trøndelagsutstillingen (2017); and had a solo exhibition at Galleri Blunk, Trondheim (2019).