Elisabet Alsos Strand

Print making
http://www.elisabet.no

Atelier: Lademoen Kunstnerverksteder
Tilgjengelig for rullestol: Nei

Om:

Elisabet Alsos Strand (f. 1963 i Mo i Rana) er utdannet grafiker ved Statens høgskole for kunsthåndverk og design i Bergen og Kunstakademiet i Krakow, der hun tok doktorgrad i 2015. Bakgrunnen for doktorgradsoppgaven var flere studieopphold i Japan der hun har utforsket den japanske vannbaserte tresnitt- teknikken mokuhanga.
Alsos Strand har i løpet av de siste årene hatt separatutstillinger i Trondhjems Kunstforening, Nordnorsk Kunstnersenter i Lofoten og Centre for Graphic Arts and Visual Researches i Beograd, og deltok i fjor på Grafikktriennalen i Krakow. Hun er innkjøpt i en rekke samlinger, blant annet Nordnorsk Kunstmuseum, Trondheim kunstmuseum og Tama Art University Museum i Tokyo.

Elisabet Alsos-Strands bilder er på samme tid abstraherte representasjoner av natur, og direkte avtrykk den ‒ som om de skulle vært skogens egne fingeravtrykk. Det vil si: de er er gjerne resultat av treets naturlige linjer, som hun overfører til papir ved hjelp av tradisjonelle japanske teknikker. Mokuhanga er en av dem; den baserer seg nettopp på vannets flytende møte med papiret. Det er samspillet mellom materialene, og mellom dem og kunstneren, som styrer prosessen.
I sitt kunstnerskap har Elisabet hele tiden vært opptatt av langsomme metoder for bearbeidelse av plater og steiner, som en motsats til de effektive digitale hjelpemidlene som har inntatt de fleste områdene i samfunnet vårt. Hun er opptatt av den fysiske kontakten med materialene og det sanselige i prosessen. Dette kan ses i sammenheng med viktigheten hun legger i menneskets forhold til naturen.
(Torill Østby Haaland)

http://www.elisabet.no