Annika Borg

Drawing, Installation, Sculpture, Sound, Animasjon
http://www.aborg.no

Atelier: Frittstående Atelier / Independent studio
Tilgjengelig for rullestol: Nei

Om:

Annika Borg (f. 1964, Stockholm, Sverige) er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim (1992-96) og arbeider med en form for konseptkunst hvor prosess og idé står sentralt. Det kunstneriske materialet er tallrekker fra daglige terningkast – grunnprosjekt “ett og etthundre terningkast om dagen” fra 1994 som fortsatt pågår. Tallmaterialet samles i et stadig voksende arkiv. I neste omgang videreutvikles materialet til ulike former og uttrykk som tegning, skulptur, animasjon og lydverk. I arbeidsprosessen undersøker hun dette spesielle materialets iboende natur og mulighet til form, uttrykk og synlighet. Tallmaterialet benyttes som utgangspunkt for transformasjoner ved en kombinasjon av tegn for tallene og regler for hvordan hun arbeider med dem. Det er en stadig pågående utviklingsprosess etter hvert som hun blir alt mer kjent med materialet. Hun er interessert i emner relatert til tid og transformasjon, som kontinuitet, forløp, endring, utvikling og variasjon.

Borg har i mange år vært aktiv på kunstscenen med tillitsverv i ulike styrer, råd og utvalg. Hun har vært utførende kunstner på flere oppdrag med kunst i offentlig rom, har hatt separatutstillinger ved blant annet Trondheim kunstmuseum (2012), Nordnorsk kunstnersenter (2019) og Trøndelag senter for samtidskunst (2020) og mottar for tiden Statens stipend for seniorkunstnere.