Tine Charlotte Skaanes

Drawing, Performance, Photography, Text based, Print making

Atelier: Rotvoll Kunstnerkollektiv
Tilgjengelig for rullestol: Nei

Om:

Jeg tegner kart over steiner og ansikter, portretterer skyer og palmer jeg har sett og likt. Jeg skriver om steiner og om tid, om det å gå, om en mann i hvit skjorte som bygger hus etter dikt, en sky som titter ut av vinduet, om sløyd og om en kropp som er langt inni ansiktet. Jeg tegner steiner som ser ut som de hadde gjort hvis de hadde fått bestemt selv, fotograferer fjell som holder utsikten og trær som prøver å si noe om det å være et tre.

Mitt kunstnerskap er en pågående undersøkelse av hvordan man kan se og være i verden der fantasi og undring er sterkt vektlagt. Jeg er fascinert over vår iver og trang til å dokumentere, kategorisere og klassifisere verden. Gjennom tegning, fotografi, tekst og performance jobber jeg med disse konstruksjonene som er så meningsfulle og viktige for oss, men som kunne vært annerledes og fremdeles like sanne.

På den ene siden problematiserer jeg konvensjonelle persepsjons- og tankeformer. Viser til begrensninger i de etablerte tankeformene. På den andre siden jobber jeg konstruktivt, og med fantasi og lekenhet tillater jeg en fornyet kontakt med og forståelse av verden vi handler i. Prøver å si noe om virkeligheten som virkeligheten ikke kan si selv.