Anne Kristin Myrseth

Drawing, Painting, Photography, Text based, Textile, Print making
http://annemyrseth.com

Atelier: Frittstående Atelier / Independent studio
Tilgjengelig for rullestol: Nei

Om:

Jeg er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim NTNU og har Master i kunstformidling fra program for lærerutdanning NTNU. Jeg har siden jeg ble ferdig med min utdannelse på Kunstakademiet i Trondheim NTNU i 1993 jobbet innen kunstfeltet, med undervisning, formidling og kunstfaglige prosjekter. Jeg skaper bilder, bøker, tekst og iscenesettelser. Jeg jobber med grafikk som mitt hovedmedium og det er utgangspunkt for de fleste av mine arbeidsprosesser, arbeidsprosesser som er preget av en utforskning innen grafikk. Er sterkt influert av økofilosofi og i de fleste av mine arbeider kan man se spor av natur. I mine arbeidsprosesser reflekterer jeg over den verden jeg er en del av og min egen kastethet da med hovedfokus på egne, andres følelser og mellommenneskelige relasjoner. Min kunst og mine arbeidsprosesser handler om et eksistensielt behov for å skape noe godt og meningsfullt av noe som en gang var uforståelig, vanskelig, godt, spennende og en søkende etter å forstå det jeg erfarer. Strukturerte arbeid og forskningsprosesser som handler om å finne ord og bilder som tydeliggjør utfordringer og dilemmaer vi mennesker har stått ovenfor til alle tider. Bildene er ofte oppdelte i to eller tre, som fragmenter om liv som leves, livet som jeg lever og livet som andre lever andre steder. Har alltid hatt en sterk følelse, interesse og forestillingsevne om andre mennesker og de livene som de lever. Gjennom sansene/kroppen kan jeg føle empati og forståelse for andre mennesker, hvor jeg håper jeg overkommer mine begrensninger. Arbeidene handler om denne bevisstheten og om egne valg man gjør som får konsekvenser og hvis man hadde gjort andre valg ville man levd et annet liv, et liv man egentlig vet lite om. Sosialt bevissthet er også noe jeg håper vises i mine daglige valg ovenfor andre mennesker. Denne kunnskap er noe som ofte skaper engasjement for eget og andres liv og som i dette tilfellet og prosjektet gjennomsyrer mine arbeider.