Hedda Kristine Bremseth

Participatory practices, Performance, Text based, Video

Atelier: Har ikke atelier / No studio
Tilgjengelig for rullestol: Nei

Om:

Om kunstneren:
Hedda Kristine Bremseth er en performancekunstner, filmskaper og stand-up komiker, basert i Stjørdal. Hun har filmutdannelse fra Nordland kunst og filmhøyskole i Lofoten og en Master i billedkunst ved Kunstakademiet i Trondheim. Hennes filmer og opptredener har blitt vist ved AMIFF, Bastardfestivalen ved Rosendal Teater, Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF), Misfornøyelsesbar, Ponte Nordica i Sao Paulo og Feministisk kortfilmkveld på Kulturhuset i Oslo, Rockheim – nasjonalt museum for populærmusikk og Eat the Rich festivalen, Svartlamoen. Hun arbeider for tiden med et publikumsdeltagende talkshow som heter «Du skal tåle mye» som bringer kultur til mennesker som kanskje ikke har interesse for eller ikke har tilgang til samtidskunst i sitt daglige liv.

Bremseths tidligere arbeider og kunstneriske praksis er en blanding av performance, film og stand-up komedie hvor hun er både hovedperson og regissør. Hun bruker seg selv som et forskningsobjekt der hun beveger seg mellom menneskelig periferi og grenseområder. Hun bryter ned grensene mellom dokumentar og iscenesettelse, mellom fiksjon og fakta og etterlater en følelse av tvetydighet og uro. Hennes filmer peker på en ensomhet og utenforskap som alle kan kjenne seg igjen i til tider

About:
Hedda Kristine Bremseth is a performance artist, filmmaker, and stand-up comedian, based in Stjørdal. She has a film education from Nordland Art and Film College in Lofoten and an MFA at the Academy of Fine Arts in Trondheim. Her films and performances have been shown at AMIFF, Bastardfestivalen at Rosendal Teater, Tromsø International Film Festival (TIFF), Misfornøyelsesbar, Ponte Nordica in Sao Paulo, and Feminist Short Film Night at Kulturhuset in Oslo, Rockheim – national museum for popular music and the Eat the Rich festival, Svartlamoen. She is currently working with an audience-participating talkshow called “Du skal tåle mye” which brings culture to people who may not have an interest in or do not have access to contemporary art in their daily lives.

Bremseth’s previous work and artistic practice is a mixture of performance, film, and stand-up comedy where she is both the main character and director. She uses herself as a research object where she moves between the human periphery and border areas. She breaks down the boundaries between documentary and staging, between fiction and fact, leaving a sense of ambiguity and unrest. Her films points to a loneliness and exile, which we all may recognize at times