Kjersti Berg

Photography

Atelier: Frittstående Atelier / Independent studio
Tilgjengelig for rullestol: Nei

Om:

Kjersti Berg har en MFA fra Kunstakademiet i Trondheim (-05), er født og oppvokst på Stjørdal, men har de siste 10 årene bodd og arbeidet i  Stadsbygd i Indre Fosen. Hun jobber vanligvis kamerabasert og interesserer seg for rommet mellom det konkrete og det abstrakte, det målbare og ikke målbare, og hvordan mennesker organiserer tilværelsen for å oppnå en opplevelse av kontroll. Ideer som kretser omkring det sirkulære preger ofte hennes verk, samtidig som hun inspireres av og utforsker de sakte og manuelle prosessene på ulike områder i livet.