Robert Nilsen

Painting
https://www.instagram.com/robertknilsen/

Atelier: Lademoen Kunstnerverksteder
Tilgjengelig for rullestol: Nei

Om:

Jeg lager malerier inspirert av minimalistisk musikk, Bach, og hard-edge maleri. Bildene bygges opp i lag, hvor komposisjonen er planlagt på forhånd, mens tilfeldig valgte tall styrer den nøyaktige plasseringen av farger og gråtoner.

Maleriene er akryl på lerret, og er bygd opp av to lag, ett (under)lag med firkanter, i farger, og ett (over)lag over det med mindre firkanter i svart-hvit og gråtoner. Firkantene speiler formen på lerretene, gjentatt nedover i størrelser.

Rekkefølgen av farger i underlaget er konstruert på forhånd, ved bruk av atmosfærisk støy. (Støyen man hører mellom stasjoner på gamle FM-sett, forårsaket hovedsakelig av lynnedslag.) Støyen brukes for å få tilfeldige tall, som korresponderer med et fargekart, hvor hver tube og flaske med maling jeg har, har sitt eget nummer. Disse plottes ut linje for linje, fra venstre til høyre, rad for rad. Underlaget blir dermed helt tilfeldig i sammensetning av farger, innenfor rammene jeg har satt. Tilfeldigheten frigjør meg fra å sette ting sammen på samme vis hver gang, og gå i samme feller.

Overlaget med svart-hvit-grå er også forhåndsplanlagt i form, men malt på intuisjon, og som en respons på det uplanlagte underlaget. 

Tilfeldighet innenfor planlagte rammer, gjentagelser, og forgrunn/bakgrunn som spiller mot hverandre: maleriene er utført med samme prosedyre og teknikk, men med forskjellig utfall.

Robert K. Nilsen.

/

I paint paintings inspired by minimalist music, Bach, and hard-edge painting. The paintings are produced in layers, where the composition is determined ahead of time, while a sequence of random numbers determines the precise location of colour and greys.

The paintings are acrylic on canvas, made from a layer of coloured squares, with a layer smaller squares in grey, black and white. The squares reflect the shape of the canvas, sized down.

The sequence of colours in the squares is determined ahead of painting, using random numbers generated from atmospheric noise (The buzz between stations on FM radio, mainly originating from lighting strikes.) The random numbers generated from this, is plotted against a colour chart, where every tube and bottle of paint has it’s own number. These are plotted out, left to right, row by row. The result is a random sequence of colour, in a form chosen in advance. I find the randomness helpful in avoiding familliar combinations, and getting stuck in a set way of doing colour.

The top layer of black-white-grey is also planned in form, but painted on intuition and feeling, in response to the coloured layer.

Randomness within set parameters, repetitions, and foreground/background playing off each other. The paintings are done with the same procedure and techniques, but with a different outcome each time.

Robert K. Nilsen.