Vigdis Haugtrø

Drawing, Installation, Photography, Sculpture
https://vigdishaugtroe.no/

Atelier: Frittstående Atelier / Independent studio
Tilgjengelig for rullestol: Nei

Om:

Jeg jobber med installasjon, tegning, skulptur og monumentale stedsspesifikke verk. Prosjekter som ofte inviterer til en aktivitet eller et fysisk engasjement. Ved å la mennesker ta del i kunsten utvides det kunstneriske rommet.

I arbeidene er forbindelsen til naturen som element, sted og liv en sentral faktor. Jeg ønsker å dra arbeidene så nært naturen som mulig, og dra naturen inn i arbeidet der det lar seg gjøre og ta betrakteren med på denne forflytningen.

Rommet, rom-strukturer og hus-lignende former og hus til ulikt bruk står sentralt i kunstnerskapet, og er noe jeg stadig vender tilbake til. Jeg husker min dype fascinasjon i møte med «Gjerdeløa» av Mariann Heske, en fortelling jeg måtte undersøke på nytt og på nytt. «Huset» er en viktig form og aktivitet for meg.

Når jeg jobber med kunst i offentlig rom er det stedet og bruken av stedet som legger føringene. Arbeidsprosessen er en viktig del av prosjektet. Jeg jobber på plass, kanskje med håndverker, jeg åpner opp for kommunikasjon med brukerne av plassen og synes det er spennende når ting får vokse fram, og skapelsesprosessen og alt som skjer i sammenhengen blir likestilt, i og med dette blir fortellingen om prosjektet større.

Å jobbe utadvent i lengre perioder gir meg mye, men skaper også et behov for stillhet, hvor atelieret og naturen blir viktig. Små bevegelser som i en tegning, hvor nerven i streken er nok. Periodene i stillhet bygger opp energi til nye utadvente prosjekt og store fysiske utslag.