Mikalsen & Marhaug

Drawing, Installation, Performance, Photography, Sound, Text based
http://www.mikalsenandmarhaug.com

Atelier: Kunstakademiet i Trondheim
Tilgjengelig for rullestol: Ja

Om:

Mikalsen & Marhaug er en Trondheimsbasert duo bestående av Aage A. Mikalsen (f. 1990) og Mikkel Marhaug (1989). Duoen har vært aktiv siden 2019. Deres samarbeid har et sterkt fokus på performativ utforskning gjennom tegning, lyd, tekst og installasjoner. Arbeidene deres omhandler ofte refleksjoner rundt identitet og livserfaringer.