Lisa Størseth Pettersen

Installation, Participatory practices, Performance, Sculpture, Sound
http://lisastoersethpettersen.com

Atelier: Har ikke atelier / No studio
Tilgjengelig for rullestol: Nei

Om:

Jeg arbeider hovedsakelig med performative, kontekst spesifikke hendelser knyttet til sted. Jeg ser på arbeidene mine som kontrahistorier, der tid, sted og hverdag beveger seg inn og ut av virkelighet og fiksjon og hvor jeg bruker repetisjon, øvelse og samhandling som metode for å skape rom- mentalt og fysisk.

Samarbeid og godvilje fra naboer, operasangere, eiendomsmeglere, fiskere, vaktmestere, arkitekter med flere er en stor og viktig del av min praksis og ferdige arbeid.

På fotoene (tatt av Lili Zaneta) vises dokumentasjon av arbeidet  Luftslott En performativ hendelse og inskripsjon i fjell 2022, som besto av blant annet;

 Hav, 20 elektriske fotbad, solnedgang, et offshoreskip fra 1980, geologisk tid, en nattevakt som hopper inn og ut av horisonten og sangteksten‘ et luftslott på månen’ (Otto Nielsen 1934) lest høyt av kultursjefen i kommunen hvert 15 minutt. Varighet: 3 timer. Variable størrelser.

Verket ble laget til Stoksund Trygdepensjonat, som er en enhet bestående av omsorgsboliger/trygdeboliger i Åfjord kommune.

For tiden er jeg opptatt av å undersøke øvelsen som en kvalitet i seg selv. Som full fokus og konsentrasjon for å være i noe nytt; en tekst, en melodi, et miljø. Måten man beveger seg igjennom et rom man ikke kjenner. Sensoriske og improvatoriske kvaliteter, ikke som stunt, men som tilpasninger og øvelser for å bli kjent med noe og å komme det i møte.